Carski imperij
Rusija Romanovih z Lucy Worsley
Tristoletno zgodovino Romanovih so zaznamovale reforme in revolucije, vojne in osvojitve, spletke in izdaje. Lucy Worsley bo v treh delih te zanimive serije osvetlila najpomembnejše in najosupljivejše trenutke vladavine družine Romanovih.
Razišči
Prvo stoletje
Modernizacija Rusije
V prvi epizodi Lucy Worsley preučuje prvo stoletje vladavine družine Romanovih. Od prvega carja Mihaela Ruskega pa vse do Petra Velikega, ki se je odločil, da bo kljub širokemu nasprotovanju Rusijo reformiral in moderniziral.
Drugo stoletje
Drugo stoletje
Doba skrajnosti
V drugi epizodi Lucy Worsley osvetli vladavino Katarine Velike, ki je prestol prevzela lastnemu možu. V drugem delu epizode pa ugledna zgodovinarka raziskuje, kako je lahko rusko carstvo v vojni premagalo napoleonsko Francijo.
Tretje stoletje
Tretje stoletje
Pot do revolucije
V zadnji epizodi Lucy Worsley oriše zadnje stoletje vladavine Romanovih, stoletje nasilja, umorov, uporov in revolucije, kar je privedlo do konca te velike dinastije.